ძლიერი მაგნიტური კონვეიერის ქამარი

  • Strong Magnetic Conveyor Belt

    ძლიერი მაგნიტური კონვეიერის ქამარი

    ელექტრული ენერგიით წარმოქმნილი ძლიერი მაგნიტური ძალა აიწევს მასალში შერეულ რკინის ნაწილებს და გადააგდებს რკინის განტვირთვის გზით, ავტომატური ამოღების მიზნის მისაღწევად. და ეფექტურად შეუძლია თავიდან აიცილოს კონვეიერის ქამარი გრძივი გაყოფა, ძლიერი მაგნიტური რკინის კონვეიერის ქამარი, გარდა ამისა, დაიცვას crusher, სახეხი მანქანა, ფირფიტა რკინის მოსაშორებელი ნორმალური მუშაობა. ამიტომ, რკინის მოსაშორებელი სერია ფართოდ გამოიყენება ენერგეტიკის, სამთომოპოვებითი, მეტალურგიის, სამშენებლო მასალების, ნახშირის მომზადების, ქიმიური მრეწველობისა და სხვა განყოფილებებში.