მრგვალი ეკრანი

  • Round Vibrating Screen

    მრგვალი ვიბრაციული ეკრანი

    ვიბრაციული ეკრანი არის ვიბრატორის აგზნების გამოყენება, რომელიც წარმოიქმნება უკუქცევითი ვიბრაციით და მუშაობით. ვიბრატორის ზედა მბრუნავი წონა ქმნის ეკრანის ზედაპირს თვითმფრინავის ციკლოტრონის ვიბრაციას, ხოლო ქვედა მბრუნავი წონისას ეკრანის ზედაპირზე ხდება კონუსური მბრუნავი ვიბრაციის წარმოება, ხოლო კომბინირებული ეფექტის შედეგად ეკრანის ზედაპირს წარმოქმნის რთული მბრუნავი ვიბრაცია. მისი ვიბრაციის ტრაექტორია რთული სივრცული მრუდია.